Photo gallery - Uloboridae
Hyptiotes flavidus (Blackwall, 1862)
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834)
Uloborus plumipes Lucas, 1846
Uloborus walckenaerius Latreille, 1806