Linyphiidae Blackwall, 1859: Asthenargus

Filter:
Clear filter
Genus Species Controls
Asthenargus  Simon & Fage, 1922 (8 species) bracianus   Miller, 1938 Data sheet
carpaticus   Weiss, 1998 Data sheet
caucasicus   Tanasevitch, 1987 Data sheet
helveticus   Schenkel, 1936 Data sheet
longispinus   (Simon, 1915) Data sheet
paganus   (Simon, 1884) Data sheet
perforatus   Schenkel, 1929 Data sheet
placidus   (Simon, 1884) Data sheet